Линкове към отчет и презентация на база данни „Текущи оценки“

Стандартен

Линк към презентация

Линк към отчет

 

Реклами

База данни „Текущи оценки“

Стандартен

  • Нужда от тази база данни би могла да възникне в основни, средни, висши и други учебни заведения.
  • Решава проблеми, които са свързани с водене на документация относно оценки на студенти.
  • Решаването на подобна задача помага за систематизирането на информацията за студентите в даденото учебно заведение.